Koga statek fryzyjski XIV W.

Koga statek fryzyjski XIV W.IMG 20180731 104846